31 woningen de Goorn

31 woningen de Goorn

In opdracht van Zeeman Vastgoed zijn in het bouwplan 'de Buitenplaats' 30 woningen in diverse categorieën gebouwd. De bouw is in september 2016 gestart. De architect is Zeeman Architecten.

In de wijkopzet is een heldere structuur neergelegd, die zorgvuldig is ingepast in het landschap. Er is gekozen voor royale individuele percelen in combinatie met een robuuste maatvoering van het openbaar gebied. Het gevolg is een speels samenspel van woningen, straten, groen en water. Het stratenpatroon is logisch en herkenbaar. Buitenplaats wordt hiermee een woonwijk, die de tand des tijds moeiteloos kan doorstaan. De openbare ruimte zal zoveel mogelijk duurzaam worden ingericht. Groen en water spelen een hoofdrol in de wijkbeleving. Er komen veel natuurlijke, doorgaande oevers langs de watergangen. En bovendien kenmerkt de wijk zich straks door de ruime aanwezigheid van bevaarbaar open water.

Kenmerken

  • Gerealiseerd
  • Woningbouw
  • De Goorn
  • Zeeman Architecten
  • Nieuwbouw
  • Timpaan
31 woningen de Goorn foto 1
31 woningen de Goorn foto 2
31 woningen de Goorn foto 3