Winnaar aanbesteding nieuwbouwplan gemeentehuislocatie Venhuizen

NW360

NW360 Vastgoedontwikkeling heeft in samenwerking met DRN Vastgoed en Henselmans Bouw de aanbesteding gewonnen voor het ontwikkelen van de gemeentehuislocatie in Venhuizen. Het college van Drechterland heeft de opdracht voor woningbouw op die plek voorlopig gegund aan deze ontwikkelcombinatie en vraagt de gemeenteraad deze gunning op 31 mei te bekrachtigen.
De gemeente vroeg in de aanbesteding partijen een plan uit te brengen op basis van een programma van eisen en ontwikkelkader voor de gemeentehuislocatie. Het ontwikkelteam heeft het beste ontwerp met bijbehorend bod voor de grond uitgebracht.

Invulling gemeentehuislocatie
De gemeentehuislocatie in Venhuizen bestaat uit de stolp van het voormalige gemeentehuis met het aangrenzende gebouw en het terrein dat daarachter ligt. De stolp is eind 2020 verkocht en krijgt een nieuwe invulling met de vestiging van de Regiobank en een Tandartspraktijk Drechterland. De rest van het gebouw wordt gesloopt en is met het achterliggende terrein bestemd voor woningbouw. In het plan komen woningen voor zowel starters als ouderen.

Centrumplan Venhuizen
De herontwikkeling van de gemeentehuislocatie is onderdeel van het Centrumplan Venhuizen. Doel van het centrumplan is dat Venhuizen vitaal en aantrekkelijk blijft. De nieuwe invulling van de stolp en woningbouw in het centrum zullen het centrum als kloppend hart van het dorp versterken.
Wethouder Yvonne Roos-Bakker is blij met uitkomst van de aanbesteding: “Na een zorgvuldige beoordeling hebben we met DRN een partij die een mooie en haalbare invulling kan geven aan de gemeentehuislocatie. Het plan voldoet ook aan de grote wens om woningen te bouwen voor jongeren en ouderen. We kunnen nu weer een volgende stap zetten in de ontwikkeling van dit plan. Uiteindelijk zal woningbouw op die plek een mooie bijdrage leveren aan een vitaal dorpscentrum.”

Inwoners denken mee
Na verschillende bewonersavonden heeft de gemeenteraad in 2019 het programma van eisen vastgesteld voor de herontwikkeling van het gemeentehuisterrein. Vervolgens heeft de gemeente samen met inwoners van de klankbordgroep de kaders uitgewerkt voor woningbouw en verdere inrichting van het terrein. De volgende stap is het maken van een stedenbouwkundig plan. Hiervoor schreef de gemeente een aanbesteding uit. De ingediende plannen zijn beoordeeld door een beoordelingscommissie met daarin twee deelnemers van de klankbordgroep. DRN zal bij de verdere uitwerking van het plan ook de omwonenden, klankbordgroep en toekomstige bewoners betrekken.