BIM bij Henselmans

Als moderne aannemer werken wij uiteraard volgens de nieuwe technieken en inzichten. Logisch dus dat wij werken met BIM. 
 
Daarom gaan we voor BIM bij Henselmans
We willen een integraal afgestemd ontwerp. En door ons te richten op procesmatig (samen)werken worden we de beste bouwer van Noord-Holland. We denken ver in het voorstadium al na over zaken waardoor we de regie goed in handen houden en risico’s verlagen. En dat zorgt voor tevreden opdrachtgevers, medewerkers, onderaannemers  en derden. Voordat de eerste paal de grond in gaat hebben we het pand virtueel gebouwd en opgeleverd.

Wat is BIM

Wat is BIM?
BIM staat voor 3D Bouw Informatie Model (BIM), een methode waarin integraal wordt samengewerkt door diverse disciplines in de bouwsector. BIM is de zogenoemde digitale representatie van alle (functionele en technische) karakteristieken van een bouwwerk. Uitgangspunt is dat verschillende partijen en teams samenwerken in verschillende fasen van de levenscyclus van het gebouw. Het aanleveren, ophalen en bewerken van informatie in BIM ondersteunt en faciliteert alle betrokken partijen in hun rollen. Daarbij is het model een betrouwbare basis voor het nemen van besluiten, wat vergemakkelijkt wordt doordat alle betrokkenen op hetzelfde moment dezelfde informatie tot hun beschikking hebben.

Bouw Informatie Model

BIM road map

De BIM ROADMAP is een visuele weergave van het traject dat we zijn aangegaan. In deze roadmap staat de implementatie en planning van BIM beschreven voor onze organisatie.

Voorbeeld Roadmap