Certificaten en Richtlijnen

Bij Henselmans is kwaliteit echt beleid. Doelgericht investeren wij in de kwaliteit van de organisatie, processen en producten en hanteren wij ISO 9001 en VCA als norm. Door deze verbeteringen en minder faalkosten zijn wij in staat duidelijke meerwaarde te leveren tegen marktconforme prijzen. Als onze certificaten en bewijzen van deelname zijn te downloaden onder aan deze pagina onder het kopje downloads.

Woningborg

Logo woningborg

Woningborg is een organisatie die al meer dan 30 jaar waarborgcertificaten verstrekt aan kopers van nieuwe woningen. Jaarlijks worden er 15.000 a 20.000 nieuwe woningen gecertificeerd. Woningborg geeft financiële juridische en technische zekerheid.
Wat betekent dit Woningborg certificaat voor u als koper

  • Door uw woning aan te melden bij woningborg verplichten wij ons tot garantie op de kwaliteit van de woning
  • De koop-/aannemingsovereenkomst is overeenkomstig het model van Woningborg. Hierdoor heeft u dus altijd een veilig contract.
  • De aannemer en de bouwplannen worden beoordeeld en woningborg kan gedurende de bouw inspecties uitvoeren
  • Vooraf wordt nauwkeurig bekeken of de omvang, de financiële en technische capaciteiten van de aannemer in orde zijn


Mocht er tijdens de bouw toch iets mis gaan met de bouwondernemer, dan wordt door bemiddeling van Woningborg uw huis door een ander afgebouwd, terwijl de schade tot een bepaald maximum door woningborg wordt gedragen. Ook wanneer er geschillen ontstaan tussen de bouwer en de koper kan woningborg een uitspraak doen die bindend is voor de koper en bouwer.
Henselmans en Woningborg gaan hand in hand tijdens nieuwbouwprojecten die voortkomen uit eigen ontwikkelingen. Daarmee creëren we zekerheid voor zowel de koper als de bouwer.

Bouwgarant

Logo BouwGarant

Kiezen voor een BouwGarant-aannemer, dat is kiezen voor optimale zekerheid bij uw bouw-, verbouw- of renovatieproject. Iedereen kan zich aannemer noemen, maar BouwGarant-aannemer wordt je alleen als je over de juiste diploma's en verzekeringen beschikt. Als u een BouwGarant-aannemer inschakelt, bent u er zeker van dat u werkt met een ervaren vakman die zijn zaken op orde heeft. Om het BouwGarant-keurmerk te mogen dragen, moet een bouwbedrijf aan een reeks van kwaliteitseisen voldoen. Als de aannemer het BouwGarant-keurmerk eenmaal heeft, wordt hij regelmatig getoetst door een onafhankelijke instantie.

Bouwend Nederland

Logo Bouwend Nederland

Bouwend Nederland is dé ondernemersorganisatie voor de bouw en infra. Zij verenigen en verbinden 4300 kleine en grote bedrijven, behartigen de belangen van de sector op lokaal, regionaal, landelijk en Europees niveau, en maken ons hard voor vernieuwing in de bouw en infra.
Als lid kunnen wij bovendien tijd en geld besparen met kosteloos advies, hulp bij onze bedrijfsvoering en nog veel meer ledenvoordelen. Zo kunnen wij profiteren van de collectieve belangenbehartiging en het uitgebreide informatie- en dienstenpakket.

Veiligheid, Gezondheid & Milieu

Logo VCA

Wij hechten veel belang aan de veiligheid en gezondheid van alle medewerkers die bij een project betrokken zijn. Ook de aandacht voor het Milieu vinden wij van essentieel belang. Daarom zijn wij VCA** gecertificeerd. VCA staat voor: Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers en is hét keurmerk binnen de bouw ten aanzien van veilig, gezond en milieu verantwoord werken. Elk jaar worden alle deelnemende bouwbedrijven gekeurd. 
 
Wij, de directie van Henselmans Bouw & Ontwikkeling, achten het VGM-beleid van groot belang binnen onze organisatie en streven naar continue verbetering op het gebied van VGM binnen elk aspect van de bedrijfsvoering. Door middel van onder andere voorlichting (bouwplaatsvergaderingen), gerichte opleiding (VCA-/BHV-cursussen), het opstellen van het VCA-handboek, het aanstellen van een interne Kwaliteits-, Arbeids-, en Milieucoördinator en het aanstellen van Veiligheids- en Gezondheids-coördinatoren voor de uit te voeren werken, pogen wij ons genoemde streven te realiseren en het belang hiervan uit te dragen binnen de organisatie. 
 
Voor een goede uitvoering van het VGM-beleid wordt, naast deze inspanningen, van de medewerkers verwacht dat zij het VGM-beleid en de daarmee gepaard gaande regelgeving kennen en deze ook naleven. Dit komt onder ander tot uiting in het te allen tijde melden van ongevallen, het melden en indien mogelijk, het wegnemen van onveilige handelingen en situaties, maar ook het attenderen en corrigeren van derden. Immers goed vakmanschap kenmerkt zich door een deugdelijke, effectieve, correcte en verantwoorde wijze van werken. 
 
Veiligheid, gezondheid en milieu is een verantwoording van ons allen en tezamen dienen wij hier invulling aan te geven. Deze inspanningen resulteren in een aangename werkomgeving en professionele bedrijfsvoering met als doel een kwalitatief hoogstaand eindproduct. Op deze wijze geven wij invulling aan de missie van Henselmans Bouwbedrijf: “aangenaam professioneel”.