Duurzaamheid

Henselmans - duurzaamheid

Duurzaam bouwen betekent rekening houden met  milieueffecten. Ook gaat het over het gebruik van een woning of gebouw, over de verwarming en koeling ervan. Een duurzame woning is voor ons een energiezuinige woning, maar ook een woning die over 50 jaar nog steeds mooi en functioneel  is. Duurzaamheid zit in het stedenbouwkundig plan, in het ontwerp, in het materiaalgebruik, in een prettig binnenmilieu en in kopers met hun individuele woonwensen. Het heeft dus grote toekomstwaarde. Een woning wordt ontworpen met kennis van bouwen en installaties. Aan de tekentafel is dit direct vertaald in bouwen met kwalitatief goede en duurzame materialen en installaties.

Energiezuinige nieuwbouw (BENG)

Bij nieuwbouw gelden eisen ten aanzien van de energieprestatie van gebouwen. Vanaf 2021 geldt een nieuwe norm: BENG (bijna-energieneutraal gebouw). Alle nieuwe gebouwen in Nederland – woningen en utiliteitsgebouwen - moeten vanaf dan bijna-energieneutraal zijn.

Eisen rond de BENG zijn:

  • Energiebehoefte
De eerste eis waaraan nieuwbouw moet voldoen, betreft de hoeveelheid energie die nodig is voor het verwarmen en koelen van een gebouw. Voor utiliteitsbouw wordt hierbij ook de energie voor verlichting meegeteld. Voor woningen geldt een maximum van 25 kWh/m2/jaar, voor utiliteitsgebouwen 50. Door goede isolatie, optimale luchtdichtheid en een juiste oriëntatie van het gebouw is dit te realiseren. De energiebehoefte kan prima worden ingevuld met hernieuwbare of fossiele energie.
  • Primair fossiel energiegebruik
Hoeveel energie nodig is, hangt uiteraard samen met de installaties in een gebouw, zoals verwarming en koeling, tapwater, verlichting en evt. luchtbevochtiging. Voor zowel woningen als utiliteitsbouw geldt dat zelf opgewekte energie van het primair energiegebruik wordt afgetrokken: zonnepanelen helpen dus om onder het maximum primair fossiel energiegebruik van 25 kWh/m2/jaar te blijven.
  • Aandeel hernieuwbare energie
Van nieuwe gebouwen wordt verwacht dat ze voor minstens de helft van het energieverbruik gebruik maken van hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen, biomassa of windenergie.


Benieuwd hoe Henselmans u kan helpen met duurzaam bouwen? Laat het ons weten dan kijken we samen naar duurzame oplossingen.

Nul op de meter

Nul op de meter

Nul Op de Meter houdt in dat zowel de woninggebonden energie als de gebruiksgebonden energie tot een minimum wordt beperkt, maar ook gecompenseerd door energieopwekking middels voldoende zonnepanelen. Op deze manier wordt er per saldo geen energie gebruikt. De basis van de woning is hetzelfde als de standaard woning. Echter heeft de Nul op de meter woning een bodemwarmtepomp en extra zonnepanelen. Omdat Nul op de meter nog niet altijd vanzelfsprekend is bieden wij uitleg en begeleiding. 

Wilt u helemaal geen omkijken hebben naar uw woning? Een onderhoudscontract voor langere tijd afsluiten en meefinancieren behoort tot de mogelijkheden.

Ventilatie met warmte terug winning (WTW)

Woningen kunnen standaard worden voorzien van een balans ventilatie systeem met warmte terugwinning en een bypass. Dit wil zeggen dat door middel van een ventilatie-unit de lucht mechanisch wordt afgezogen in de keuken, de badkamer en het toilet. De luchttoevoer wordt door middel van de ventilatie unit ingeblazen in de woonkamer en slaapkamers. Warmte van de afgevoerde lucht wordt overgedragen aan de toegevoerde lucht. De kanalen van de mechanische ventilatie zijn van verzinkt plaatstaal en zijn deels weggewerkt in leidingkokers, op zolder mogelijk als zichtwerk. De positioneringen en aantallen van de inblaas en afzuigroosters in de wand of het plafond zullen nader door de installateur bepaald worden.

Voordelen 

  • Energiebesparing
  • Alle ruimtes worden even goed geventileerd met schone en gezonde lucht.
  • Verhoogd wooncomfort