Duurzaamheid

Henselmans - duurzaamheid

Duurzaam bouwen betekent rekening houden met  milieueffecten. Ook gaat het over het gebruik van een woning of gebouw, over de verwarming en koeling ervan. Een duurzame woning is voor ons een energiezuinige woning, maar ook een woning die over 50 jaar nog steeds mooi en functioneel  is. Duurzaamheid zit in het stedenbouwkundig plan, in het ontwerp, in het materiaalgebruik, in een prettig binnenmilieu en in kopers met hun individuele woonwensen. Het heeft dus grote toekomstwaarde. Een woning wordt ontworpen met kennis van bouwen en installaties. Aan de tekentafel is dit direct vertaald in bouwen met kwalitatief goede en duurzame materialen en installaties.

Energiezuinige nieuwbouw (BENG)

Bij nieuwbouw gelden eisen ten aanzien van de energieprestatie van gebouwen. Vanaf 2021 geldt een nieuwe norm: BENG (bijna-energieneutraal gebouw). Alle nieuwe gebouwen in Nederland – woningen en utiliteitsgebouwen - moeten vanaf dan bijna-energieneutraal zijn.

Eisen rond de BENG zijn:

  • Energiebehoefte
Voor het bepalen van de energiebehoefte wordt de energiebehoefte voor verwarming en verkoeling opgeteld. Deze kijkt naar een optimale kwaliteit van de gebouwschil waarbij zowel de verhouding glas ten opzichte van dichte gevel, de mate van isolatie, de mate van kierdichting als de aanwezigheid van koudebruggen een rol speelt. Niet alleen isolatie, maar juist het samenspel van bovenstaande factoren, de vorm (geometrie) en de ligging van een gebouw zijn van belang om de energiebehoefte van een gebouw zo veel mogelijk te beperken. BENG 1 gaat over al deze factoren. Hierbij wordt gerekend met een vastgesteld 'neutraal' ventilatiesysteem. De energiebehoefte invullen kan met hernieuwbare of fossiele energie.
  • Primair fossiel energiegebruik
Het primair fossiel energiegebruik is een optelsom van het primair energiegebruik voor verwarming, koeling, warmetapwaterbereiding en ventilatoren. Voor utiliteitsgebouwen telt ook het primair energiegebruik voor verlichting en voor bevochtiging (indien aanwezig) mee. Voor zowel woningen en utiliteitsgebouwen geld dat, als er PV-panelen of andere hernieuwbare energiebronnen aanwezig zijn, de opgewekte energie van het primaire energiegebruik wordt afgetrokken.
  • Aandeel hernieuwbare energie
Het aandeel hernieuwbare energie wordt bepaald door de hoeveelheid hernieuwbare energie te delen door het totaal van hernieuwbare energie en primair fossiel energiegebruik. Hernieuwbare energie is afkomstig uit zon, biomassa, buitenlucht en bodem en vergroten het aandeel hernieuwbare energie.


Benieuwd hoe Henselmans u kan helpen met duurzaam bouwen? Laat het ons weten dan kijken we samen naar duurzame oplossingen.

Nul op de meter

Nul op de meter

Nul Op de Meter houdt in dat zowel de woninggebonden energie als de gebruiksgebonden energie tot een minimum wordt beperkt, maar ook gecompenseerd door energieopwekking middels voldoende zonnepanelen. Op deze manier wordt er per saldo geen energie gebruikt. De basis van de woning is hetzelfde als de standaard woning. Echter heeft de Nul op de meter woning een warmtepomp en extra zonnepanelen. Omdat Nul op de meter nog niet altijd vanzelfsprekend is bieden wij uitleg en begeleiding. 

Wilt u helemaal geen omkijken hebben naar uw woning? Een onderhoudscontract voor langere tijd afsluiten en meefinancieren behoort tot de mogelijkheden.

Ventilatie met warmte terug winning (WTW)

Woningen kunnen standaard worden voorzien van een balans ventilatie systeem met warmte terugwinning en een bypass. Dit wil zeggen dat door middel van een ventilatie-unit de lucht mechanisch wordt afgezogen in de keuken, de badkamer en het toilet. De luchttoevoer wordt door middel van de ventilatie unit ingeblazen in de woonkamer en slaapkamers. Warmte van de afgevoerde lucht wordt overgedragen aan de toegevoerde lucht. De kanalen van de mechanische ventilatie zijn van verzinkt plaatstaal en zijn deels weggewerkt in leidingkokers. De positioneringen en aantallen van de inblaas en afzuigroosters in de wand of het plafond zullen nader door de installateur bepaald worden.

Voordelen 

  • Energiebesparing
  • Alle ruimtes worden even goed geventileerd met schone en gezonde lucht.
  • Verhoogd wooncomfort