De Linde, Heiloo, 16 woningen

Verandawoning

In het plan Zuiderloo hebben wij 16 verandawoningen gerealiseerd. Deze woningen zijn geschikt voor (door)starters en zijn een onderdeel van de ontwikkeling van Timpaan. Het gebied Zuiderloo heeft de afgelopen jaren ongeveer 275 nieuwe woningen gekregen. Deze verandawoningen maakte deel uit van het begin van Zuiderloo.

Kenmerken

  • Gerealiseerd
  • Woningbouw
  • Timpaan
  • Heiloo
  • Zuiderloo
  • Timpaan
  • Nieuwbouw
  • 2017
  • Timpaan